Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Cao Đẳng - Đại học > Ngoại ngữ > Tiếng Anh > (510 bài)

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 4 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 15:02:41

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 4 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 15:01:22

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 4 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 15:00:35

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 4 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 15:00:07

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 3 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:59:29

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 3 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:58:49

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 3 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:58:08

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 3 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:57:45

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 2 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:57:07

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 2 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:56:35

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 2 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:56:11

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 2 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:55:22

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 1 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:54:48

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 1 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:54:22

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 1 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:53:48

Mp3

IELTS BOOK 8 TEST 1 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:50:41

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 4 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:50:06

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 4 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:49:42

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 4 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:49:00

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 4 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:48:36

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 3 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:46:37

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 3 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:45:56

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 3 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:45:21

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 3 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:44:11

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 2 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:43:14

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 2 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:42:34

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 2 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:42:13

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 2 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:41:48

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 1 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:41:13

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 1 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:40:51

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 1 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:40:33

Mp3

IELTS BOOK 11 TEST 1 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:39:37

Mp3

IELTS BOOK 10 TEST 4 PART 4

Ngày gửi: 2020-04-13 14:38:53

Mp3

IELTS BOOK 10 TEST 4 PART 3

Ngày gửi: 2020-04-13 14:38:22

Mp3

IELTS BOOK 10 TEST 4 PART 2

Ngày gửi: 2020-04-13 14:37:59

Mp3

IELTS BOOK 10 TEST 4 PART 1

Ngày gửi: 2020-04-13 14:37:39